Najave događaja

27.04.2019.

Quart Core

Troclani sastav, vokal, akusticna gitara, elektricna i violina.
Gaji pretenzije prema Pop/Rock muzici.